• Pajisjet e kallajit për heqjen dhe bashkimin e telit